Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

CZASOPISMA

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities - elektroniczne czasopismo, którego obsługę techniczną i administracyjną prowadzi Wydawnictwo AR.


logo ejpau

www.ejpau.media.pl


 

Acta Scientiarum Polonorum - czasopismo naukowe powołane pzez polskie uczelnie rolnicze, w którym publikowane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych w naszych uczelniach.


logocolor

www.acta.media.pl

Acta Scientiarum Polonorum: Geodesia et Descriptio Terrarum 

ZESZYTY NAUKOWE

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu publikuje Zeszyty Naukowe w następujących seriach: Bibliografie, Biologia i Hodowla Zwierząt, Inżynieria Rolnicza, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo.


13       12

Archiwalne numery Zeszytów Naukowych wszystkich serii można zakupić, o ile nakład nie został wyczerpany. Natomiast zawartość nowszych roczników jest dostępna na stronie Wydawnictwa w e-księgarni w zakładce ZESZYTY NAUKOWE.

 


 

 

„Głos Uczelni” czytany jest nie tylko na Uniwersytecie Przyrodniczym. Sięgają po niego przedstawiciele różnych środowisk akademickich, a także instytucji, z którymi uczelnia współpracuje.


glos205

 


 

Kwartalnik Architektura Krajobrazu ukazuje się od 2001 roku.

Zachęcamy autorów do zamieszczania swoich artykułów z zakresu tej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Architektura krajobrazu jest dziedziną interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się.

Jako Redakcja dokładamy starań, aby na łamach Kwartalnika zamieszczać artykuły odzwierciedlające współczesne tendencje, trendy i działania, ukazujące obecny stan nauki

i prezentujące różnorodne problemy oraz poglądy. Dążymy do tego, aby nasze czasopismo stanowiło forum wymiany myśli i idei oraz służyło rozwojowi nauki i dobrych praktyk. Dwujęzyczna wersja czasopisma, a także jego otwarta dostępność w sieci pozwalają na rozszerzenie grona czytelników i autorów w zakresie międzynarodowym.

Wszystkie opublikowane teksty są recenzowane przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin. W Kwartalniku można publikować także recenzje, polemiki, artykuły o charakterze krytyki fachowej oraz informacje.

logo-architektura
architekturakrajobrazu.up.wroc.pl