Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.
TYTUŁ:

MIKRO- I MAKROEKONOMIA. KURS PODSTAWOWY. WYD. III ROZSZERZONE

AUTOR:

MIERZWA DANUTA, MIERZWA DOMINIKA

ISBN 978-83-7717-254-4
ROK WYDANIA
2016
LICZBA STRON 222
FORMAT
B5
OPRAWA
MIĘKKA
CENA: 23,00 zł
OPIS Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz studentów studiów doktoranckich – przygotowujących się do egzaminu z ekonomii. Z uwagi na zakres materiału wykłady te mogą być również wykorzystywane przez czytelników pragnących samodzielnie pogłębić swoją wiedzę o procesach gospodarczych.
Opracowanie obejmuje wstępne wiadomości o przedmiocie ekonomii, podstawy mikro- i makroekonomii oraz z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. Dobór i układ tematów dostosowano do powszechnie obowiązujących standardów dla tych kierunków studiów.
Ideą przewodnią tworzonych treści było spojrzenie na ekonomię przez pryzmat dostosowania jej obszaru merytorycznego do kierunku zmian polskiej rzeczywistości gospodarczej i wykorzystania tej wiedzy do działań praktycznych. Zawarta w podręczniku wiedza oparta jest na logice gospodarki konkurencyjnej, w której kształtowanie kreatywnego myślenia i racjonalnych działań ekonomicznych jest tak potrzebne.
Prezentowane zagadnienia starano się przedstawić w sposób możliwie jasny i zwięzły. Każdy rozdział kończy się pytaniami i zadaniami sprawdzającymi, które pozwalają określić stopień opanowania danej partii materiału.

ikona pdf SPIS TREŚCI