Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.
NOWOŚCI WYDAWNICZE

Przedstawiamy listę ostatnich publikacji. Wszystkie tytuły znajdują się w dziale KSIĄŻKI.
Można także skorzystać z poniższej wyszukiwarki.
Zapraszamy do zakupu przez stronę internetową oraz w księgarni wydawnictwa przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu.

Sortuj według

NOWOŚCI

SYNANTROPIZACJA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW AMERYKI PÓŁNOCNEJ ROSNĄCYCH WE WROCŁAWIU MON. CLXXIV

26,00 zł

NASTĘPCZY WPŁYW MIESZANEK ZBOŻOWO-STRĄCZKOWYCH NA ROZWÓJ I PLONOWANIE PSZENICY, ŻYTA I RZEPAKU OZIMEGO MON. CLXXXVII

21,00 zł

AGROEKOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE ASPEKTY UPRAWY ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM Z PSZENŻYTEM JARYM MON. CLXXXIII

21,00 zł

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 1945-2015 MON. CLXXXV

50,00 zł

NASTĘPCZY WPŁYW CZŁONÓW ZMIANOWANIA NA ROZWÓJ I PLONOWANIE OZIMYCH FORM RZEPAKU, ŻYTA I PSZENICY MON. CXCII

21,00 zł

ZAŁOŻENIA REZYDENCJONALNO-FOLWARCZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU. MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI DO NOWEJ FUNKCJI MON. CLXXVIII

70,00 zł

WIELOFUNKCYJNOŚĆ UZDROWISK DOLNOŚLĄSKICH MON. CXCI

50,00 zł

PODSTAWY HODOWLI ZWIERZĄT. PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ. WYDANIE III POPRAWIONE

19,00 zł

BADANIA KLINICZNE I LABORATORYJNE W DIAGNOSTYCE CHORÓB ZWIERZĄT. WYD. II UZUPEŁNIONE

Wydanie drugie rozszerzone

65,00 zł

TENDENCJE ZMIAN W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH MAKROREGIONU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO POLSKI MON. CXCVI

26,00 zł

MATHEMATICAL MODELLING OF EVAPOTRANSPIRATION OF SELECTED ENERGY CROPS MON. CCII

26,00 zł

AGROTECHNICZNE, ŚRODOWISKOWE I TECHNOLOGICZNE ASPEKTY NAWOŻENIA SORGA CUKROWEGO MON. CCI

26,00 zł

HODOWLA ZWIERZĄT (oprawa twarda)

72,00 zł

HODOWLA ZWIERZĄT (oprawa miękka)

58,00 zł

MIKRO- I MAKROEKONOMIA. KURS PODSTAWOWY. WYD. III ROZSZERZONE

23,00 zł

MODYFIKOWANY GENETYCZNIE LEN WŁÓKNISTY (Linum usitatissimum L.) - REAKCJA NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU ORAZ SELEKCJA GENOTYPÓW MON. CCIII

26,00 zł

ROLA KAMIENIOŁOMÓW W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE ZIEMI STRZELIŃSKIEJ MON. CCV

50,00 zł

CO WIEMY O DROŻDŻACH? GENOMIKA - FIZJOLOGIA - ZASTOSOWANIE

20,00 zł
Strona 1 z 2