Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.
TYTUŁ:

ROLA KAMIENIOŁOMÓW W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE ZIEMI STRZELIŃSKIEJ MON. CCV

AUTOR:

JAWECKI BARTOSZ

ROK WYDANIA
2017
LICZBA STRON 270
FORMAT
A4
OPRAWA
MIĘKKA
ISBN 978-83-7717-271-1
CENA: 50,00 zł
OPIS
ikona pdf SPIS TREŚCI
„Rozprawa porusza zagadnienie roli kamieniołomów w kształtowaniu kulturowych
wartości krajobrazu. Tematyka ta rozwijana była dotąd przede wszystkim w odniesieniu do rekultywacji poszczególnych obiektów i obszarów górniczych, znacznie rzadziej natomiast – w skali regionów przyrodniczo-kulturowych. Tym większa jest więc rola recenzowanej monografii i zasługa
jej Autora”
dr hab. Tadeusz J. Chmielewski, prof. nadzw. UP w Lublinie

„Osiągnięciem autora wykorzystującego umiejętnie dobrze dobraną literaturę jest propozycja analizy wizualnej roli kamieniołomów w krajobrazie (zarówno czynnych, jak i nieczynnych), rozpatrywanej w trzech ujęciach: kamieniołomu jako wnętrza krajobrazowego, widoku bliskiego rozpatrywanego w bezpośrednim sąsiedztwie łomu oraz kamieniołomu jako elementu krajobrazu otwartego”.
dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw. AGH